Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

dombrowska

March 22 2017

Digital Photo Collages of Dreamlike Scenes by Hüseyin Sahin

Turkish art director and visual artist Hüseyin Şahin has an uncanny eye for combining disparate photographs into cohesive scenes, where technology, nature, and humankind collide. Sahin works with a variety of digital photographs which he then edits into collages that he shares on Instagram and Behance. (via ARCHatlas)

Reposted fromcuty cuty viablackdrama blackdrama
dombrowska
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga

March 18 2017

6067 a4f5
dombrowska
7874 5385 500
dombrowska
Reposted fromnosmile nosmile viaamelinowa amelinowa

March 11 2017

dombrowska

March 04 2017

dombrowska
4531 66c3 500

xwg:

Vincent van de Wijngaard

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackdrama blackdrama
0469 bbf1 500

paintings-daily:

Ron Hicks

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackdrama blackdrama
0437 3138 500

paintings-daily:

‘Les Amoureux’ by Émile Friant

(Instagram: https://www.instagram.com/paintings.daily/?hl=en )

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackdrama blackdrama
dombrowska
8769 40f9 500
dombrowska

Bolesław Prus "Lalka"

"nie masz pojęcia co ja wycierpiałem, oddalony od wszystkich, niepewny, czy już kogo zobaczę, tak strasznie samotny. Bo widzisz najgorsza samotnością nie jest ta która otacza człowieka ale ta pustka w nim samym"

February 28 2017

dombrowska
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viabananowo bananowo
dombrowska
Reposted fromjasminum jasminum viaamelinowa amelinowa

February 27 2017

dombrowska
dombrowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl