Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

dombrowska
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
dombrowska
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viablackdrama blackdrama

May 21 2017

dombrowska
dombrowska
0705 f8a6
dombrowska
6537 25e5

May 20 2017

5271 8597 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viablackdrama blackdrama
dombrowska
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viablackdrama blackdrama

May 07 2017

dombrowska
dombrowska

April 26 2017

dombrowska
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabananowo bananowo
7730 3e89 500

lostbeyondrepair:

inritus:

Paris Love, 1964. Photographed by Vladimir Lagrange. (via)

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackdrama blackdrama
3097 d082 500
Reposted frommanxx manxx viablackdrama blackdrama
dombrowska
1639 5dfd 500
dombrowska
dombrowska
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viabananowo bananowo

April 25 2017

dombrowska
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackdrama blackdrama

April 17 2017

2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viabananowo bananowo
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viabananowo bananowo
dombrowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl